Кредити за рефинансиране

С кредитите за рефинансиране Money+ Refinance, Money+ Refinance Flex и Money+ Refinance XL можеш да рефинансираш текущите си финансови задължения към други институции или да се отървеш от бързите кредити, като ги обединиш на едно място. Така ще имаш една вноска и ще помниш само една дата. А можеш и да получиш допълнителни финансови средства, с които да покриеш други налични или планувани разходи. В зависимост от продукта, сумите са от 1 000 до 200 000 лв., а срокът за погасяване е до 10 години.