Кредити за текущи нужди

С кредитите за текущи нужди Money+ Flex и Money+ Express можеш да покриеш непредвидени разходи или да финансираш свои текущи нужди.

С този вид кредити можеш да платиш по-високи сметки за отопление, планувани почивки, обучението на детето или ако се налага дори разходи, свързани с лечение. В зависимост от продукта, сумите са от 400 до 20 000 лв., а срокът за погасяване е до 10 години.